Ładowanie...
  • Konkurs mostowy
    im. Maksymiliana Wolffa

Idea konkursu

Główną ideą konkursu jest promowanie polskiej myśli projektowej i wyróżnienie najbardziej znaczących obiektów oddanych do użytku, które coraz częściej zachwycają formą i wzbogacają polski krajobraz. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2009 roku. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje
Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.

Konkurs skierowany jest do inżynierów mostowych, zespołów projektowych, firm wykonawczych oraz architektów, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i pomysłowością w tworzeniu projektów obiektów inżynierskich.

Nagrody są wyrazem uznania za innowacyjność w tworzeniu obiektów inżynierskich i mają charakter całkowicie niekomercyjny. Z tego względu w szacownym gronie jurorów zasiadają uznani w branży mostowej eksperci, wśród których znalazły się takie autorytety, jak: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. nadzw. WSOWL i UZ, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski.

Zwycięzcy 2018

Nagrodzone obiekty 2018

  • Wszystkie kategorie
  • Most drogowy (przęsło>70m)
  • Most drogowy (przęsło<70m)
  • Renowacja istniejącego obiektu
  • Kładka dla pieszych
  • Wyróżnienie
NAGRODA GŁÓWNA
Nagroda dla Tadeusza Stefanowskiego i firmy Budimex za most MS-3 B DK-16
NAGRODA GŁÓWNA
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. za most drogowy nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej w Opolu
NAGRODA GŁÓWNA
Nagroda dla Warszawskie Przedsiębiorstwo MOSTY Sp. z o.o. za przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego w Warszawie
NAGRODA GŁÓWNA
Nagroda dla SMP Projektanci za kładkę nad drogą nr 92 w Swarzędzu
NAGRODA GŁÓWNA
Wyróżnienie dla Tadeusza Stefanowskiego za wiadukt WD-9 na DK 16 nad drogą S-7
image

Regulamin konkursu

Udział w konkursie jest bezpłatny. Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć bezpośredni udział w powstałym moście, kładce bądź zmodernizowanym obiekcie mostowym. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje dokonania, zrealizowane w roku rozstrzygnięcia konkursu bądź w roku go poprzedzającym. Na zgłoszenia redakcja czeka do końca września każdego roku.

Obiekty nagradzane są w 4 kategoriach:
• za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt dużego mostu drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła powyżej 70 m)
• za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt mostu drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła poniżej 70 m)
• za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt kładki dla pieszych
• za zrealizowaną renowację już istniejącego obiektu inżynierskiego (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym).

Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród ma miejsce podczas Wrocławskich Dni Mostowych.