Ładowanie...
  • Konkurs mostowy
    im. Maksymiliana Wolffa

Idea konkursu

Główną ideą konkursu jest promowanie polskiej myśli projektowej i wyróżnienie najbardziej znaczących obiektów oddanych do użytku, które coraz częściej zachwycają formą i wzbogacają polski krajobraz. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2009 roku. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje
Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.

Konkurs skierowany jest do inżynierów mostowych, zespołów projektowych, firm wykonawczych oraz architektów, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i pomysłowością w tworzeniu projektów obiektów inżynierskich.

Nagrody są wyrazem uznania za innowacyjność w tworzeniu obiektów inżynierskich i mają charakter całkowicie niekomercyjny. Z tego względu w szacownym gronie jurorów zasiadają uznani w branży mostowej eksperci, wśród których znalazły się takie autorytety, jak: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. nadzw. WSOWL i UZ, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski.

image

Nagrodzone obiekty 2017

  • Wszystkie kategorie
  • Most drogowy (przęsło>70m)
  • Most drogowy (przęsło<70m)
  • Kładka dla pieszych
  • Renowacja istniejącego obiektu

  • EDYCJA 2016 - POZNAJ LAUREATÓW
NAGRODA GŁÓWNA
Zwodzona kładka piesza przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę w Gdańsku
NAGRODA GŁÓWNA
Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 z drogą powiatową nr 3034C
NAGRODA GŁÓWNA
Most drogowy MD7 w ciągu drogi ekspresowej S7 nad rzeką Wisłą w Krakowie
NAGRODA GŁÓWNA
Przebudowa obiektu mostowego nad wejściem do śluzy Kanału Żerańskiego w Warszawie
image

Regulamin konkursu

Udział w konkursie jest bezpłatny. Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć bezpośredni udział w powstałym moście, kładce bądź zmodernizowanym obiekcie mostowym. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje dokonania, zrealizowane w roku rozstrzygnięcia konkursu bądź w roku go poprzedzającym. Na zgłoszenia redakcja czeka do końca września każdego roku.

Obiekty nagradzane są w 4 kategoriach:
• za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt dużego mostu drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła powyżej 70 m)
• za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt mostu drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła poniżej 70 m)
• za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt kładki dla pieszych
• za zrealizowaną renowację już istniejącego obiektu inżynierskiego (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym).

Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród ma miejsce podczas Wrocławskich Dni Mostowych.